ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2556
เริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลา(หลังแรก)
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 **พิธีตั้งเสาเอก-เสาโท  ศาลาหลังแรก
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-1
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-2
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-3
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-4
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-5
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-6
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-7
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-8
ก่อสร้างศาลาฯ หลังแรก 2556-9
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ ผจล.วัดธาตุ พระอารามหลวง/จต.ในเมือง เขต2..ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ..กำกับดูแล ดำเนินการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด มิให้ขาดเหลือ
ถนนทางเข้าวัด
สระน้ำข้างถนนทางเข้าวัด
สระน้ำ..ข้างถนนทางเข้าวัด จำนวน 10 ไร่  แต่ก่อนไม่ใช่ที่ของวัด  หลวงพ่อพระครูญาณสารวิสิทธิ์ (ทป.จต.แดงใหญ่ ) เจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยา บ้านหนองหลุบ  ได้รวบรวมปัจจัยซื้อถวายเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลครบ ๘๑ ปี ก่อนมรณภาพ  ในราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท
สระน้ำวัดพื้นที่ 10 ไร่