ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2557
หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์
เดือนมีนาคม พ.ศ.2557  ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อกล้วย วัดธรรมอุทยาน  บ้านสำราญ  ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองขอนแก่น  ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่  เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป และเป็นผู้ถวายนามว่า.."หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์"
เริ่มดำเนินการก่อสร้างหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์
หลวงพ่อกล้วย...ได้นำบุคลากร-อุปกรณ์ของวัดธรรมอุทยาน  มาดำเนินการก่อสร้างฐานองค์พระ  และเป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเอง
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-1
หลวงพ่อกล้วย วัดธรรมอุทยาน  ควบคุมดูแลการก่อสร้างแบบใกล้ชิด
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-2
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-3
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-4
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-5
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-6
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-7
สร้างฐานพระองค์หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์-8
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ..งานก็สำเร็จได้.. ( บรรดาสามเณร-และผู้ที่จะมาบวชเณรภาคฤดูร้อน ปีที่1) ที่ศูนย์ฯ ในเดือนเมษายน
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-1
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-2
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-3
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-4
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-5
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-6
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-7
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-8
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-9
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-10
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-11
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-12
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-13
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-14
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-15
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-16
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-17
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-18
สร้างหลวงปู่ใหญ่เสร็จเตรียมงานฉลอง-19