ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2559
ประชุม-เตรียมงานทอดผ้าป่า-และวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ประชุม-เตรียมงานทอดผ้าป่า-และวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)
พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม (ทิศตะวันออกหลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์)