ทำเนียบพระสงฆ์
ทำเนียบพระสงฆ์
พระครูวินัยธรอดิศักดิ์  อติชาคโร (ยามี)
..เจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง..
..เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่..
ทำเนียบพระสงฆ์
พระเด็ด  ปริสุทฺโธ (สังโห)
ปฏิบัติศาสนกิจรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายางคำ
บ.ยางคำ  ต.คำสะอาด  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร