ทำเนียบสามเณร
สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๒ (ปีสุดท้าย)
สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๒ (ทัศนศึกษา..ก่อนจบโครงการ)
สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๑
สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๒