วัดโสมสวรรค์พิมพาวาส
วัดโนนสวรรค์  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแดงใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นวัดโดยมีนามว่า ...วัดโสมสวรรค์พิมพาวาส...