กลอน
บทกลอน
**..ธรรมดาหมาเฒ่ามีเจ้าของ
จะลำพองเข่นฆ่าหาใช่ที่
เฉกมนุษย์พงศ์เผ่าของเขามี
จะชั่วดีใส่โทษเขาโกรธแทน..**

**..ตั้งใจให้มั่นอย่าหวั่นคลอน
รีบถอนกังวลให้พ้นห่าง
จงตัดใจเลือกสักแนวทาง
อย่าเอาร่างแบกโลกโศรกระทม..**

**..รู้ไว้จงเจียมตน
รู้คนรู้กิจรู้รักษา
ค่อยเป็นค่อยไปในพารา
นี้คือปรัชญาของ"คนจน"..**

**..ใกล้ครูอยากรู้ให้ซักถาม
อยากให้คนงามสิเน่หา
เผยโอษฐ์เอ่ยบทพจนา
มธุรสวาจาอย่าคิดอาย..**

**..ทำบุญหากตั้งหวังเอาหน้า
ไม่มีศรัทธาเป็นพื้นฐาน
ภาวนาหาลาภไร้หลักการ
ย่อมไม่ถึงนิพพานที่หมายปอง..**


บทกลอน-๑
**..อยากรู้วัดงามสะอาดดูที่ส้วม
อยากรู้สมภารหละหลวมที่เณรน้อย
อยากรู้บ้านงามให้ตามรอย
ดูครัวว่าเรียบร้อยสักปานใด..**

**..แหวนดีไม่ดีดูที่หัว
จะใสจะมัวดูตรงนั้น
สามีภรรยาก็เช่นกัน
ช่วยกันผลักช่วยกันดันก็ดีเอง..**