คำคม
คำคมไทย-อีสาน
***เป็นนายเขาว่า   เป็นจ่าเขาซัง***
***เฮียนให้สุด     ขุดให้เถิง***
***คนต่างคน    ขนก้นต่างกัน***
***บ่ทุกข์บ่ยาก    บ่อึดบ่อยาก***
***อายครูบ่ฮู้     อายซู้บ่ได้นอนนำ***
***บุญให้หาบ     บาปให้หิ้ว***
***มักง่ายได้ยาก     ลำบากได้ดี***
***ย่างนำผู้เฒ่า    ผีเป้าบ่กิน***
***ลาบงัว    อย่าแพงข้าวคั่ว***
***คนดีบ้านนอก     บ่ท่อกอกซอกในเมือง***
***สิถิ่มกะเสียดาย     สิบายกะขี้เดียด***
***นอนสูงให้นอนคว่ำ     นอนต่ำให้นอนหงาย***
***ยามดีบ่ให้เห็น     ยามเหม็นจั่งให้พ้อ***
***ตีหัวปลา     กะเทือนหัวนาค***
***ใจฮ้ายเป็นผี     ใจดีเป็นพระเจ้า***
***ผู้กิน กินพอฮาก     ผู้อยาก อยากพอตาย***
***กินข้าวโต     โสควมเพิ่น***
***ผู้ดีย่างซ้า    ขี้ข้าย่างไว***
***ควมฮู้น้อย     อย่าผ่านคองเมือง***
***ซื้อควายยามนา     ซื้อผ้ายามหนาว***
***ไก่สามเดือนพอฆ่า     ม้าสามปีพอขี่***
ลูกแทนพ่อ     หน่อแทนลำ***
ไม้บ่ทันแทกด้าม     มันสิสั้นก่อนสิน***
***น้ำเย็นปลาข่อน     น้ำฮ้อนปลาหนี***

คำคมๆ ผสมธรรมะ..
*...สิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต  คือการทำจิตของตนให้ผ่องใส ไม่โลภ โกรธ หลงมัวเมาเอาสิ่งใด   รักษาใจได้สุขสันต์นิรันดร...*

*...เดินร่วมกัน ๗ ก้าว ก็นับว่าเป็นมิตร
เดินร่วมกัน ๑๒ ก้าว ก็นับว่าเป็นสหาย
อยู่ร่วมกันสักเดือนหนึ่ง หรือครึ่งเดือน  ก็นับว่าเป็นญาติ
ถ้านานกว่านั้นไป..ก็เหมือนเป็นตัวเอง...*

*...บนเขาสูงเสียดฟ้า เมฆหมอกลอยมา  
สายตาฝ้าฟาง  จิตถ้าปล่อยวาง  มันคือทางหลุดพ้น...*

*...ผู้ใดประมาทในกาลก่อน  ภายหลังไม่ประมาท
ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างได้
เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกฉะนั้น...*

*...คนมีบุญ  กวาดใต้ถุน  ยังเจอทอง
คนไม่มีบุญ  พายเรือไปขายของ  ยังขาดทุน...*

*...รู้แล้วคิด   พิชิตศัตรู
รู้แล้วเงียบ   ได้เปรียบศัตรู
รู้แล้วปฏิบัติ   ขจัดศัตรู
รู้แล้วทำหยิ่ง   จะยิ่งด้วยศัตรู...*

*...ความดีอยู่ที่การเสียสละ
ชัยชนะอยู่ที่ขันติธรรม...*

*...เป็นอยู่อย่างบัณฑิต
จะมีชีวิตอย่างปลอดภัย...*


*...จงทำตามความถูกต้อง
อย่าทำเพราะความถูกใจ...*

*...ศีลธรรมไม่ได้เสื่อม
คนต่างหากเสื่อมจากศีลธรรม...*

*...มั่งมีเพราะประหยัด
อัตคัตเพราะฟุ่มเฟือย...*

*...คุณความดีมีมาก
ส่วนที่หายาก คือ คนทำดี...*

*...ความสุขที่ได้จากตัณหา
มีค่าเท่ากับความทุกข์...*


คำคมๆ
***..ผู้มีวาจาสะอาด  ชอบพูดให้บัวไม่ช้ำ  น้ำไม่ขุ่น 
 ถือว่าปากของคนฉลาดอยู่ที่..หัวใจ..
หัวใจของคนฉลาดน้อยอยู่ที่..ปาก..
..อวดเก่ง..เป็นสมบัติของ..คนขลาด..
..อวดฉลาด..เป็นสมบัติของ..คนโง่..
..อวดโก้..เป็นสมบัติของ..คนจน..
ต้นบอนว่าคัน  ยังไม่คันเท่า..ปากบอน..
คนจะรักกัน.. ชังกัน..ก็เพราะ..ลิ้น...***

***...พยับแดดลวงตา   โลกมายาลวงใจ...***
***...ไม่หยุดไม่ถึงพระ   ไม่ละไม่ถึงธรรม...***
***...สู้รบแบบพุทธะ   คือการเอาชนะตนเอง...***

***...ความง่ายอยู่ที่ปาก   ความยากอยู่ที่ทำ...***
***...ตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม   สร้างค่านิยมที่ให้โทษ...***
***...ความยิ้มแย้มแจ่มใส   เป็นอุบายสร้างสันติ...***