สุภาษิต
สุภาษิตจีน
* เรียนจนแก่  การเรียนก็ยังไม่จบ *
* การเรียนรู้เหมือนพายเรือทวนน้ำ  ไม่ก้าวหน้าก็ถอยหลัง *
* เกิดมาเปล่า  ตายก็ไปตัวเปล่า *
* แก้คนอื่นได้  ต่อเมื่อได้แก้ตนเองแล้ว *
* คนดีคุ้มสามหมู่บ้าน  หมาดีคุ้มสามบ้าน *
* คนที่ไม่มีความมุ่งมั่น  ก็เหมือนดาบไม่ได้ชุบ *
* คนฉลาดไม่ด่าคนโง่ *
* คนรักษาโรคได้  แต่รักษาโชคชะตาไม่ได้ *
* สวรรค์หรือโลก  ย่ออยู่ในตัวมนุษย์ *
* คนมีวางแผนอนาคต  คนจนวางแผนปัจจุบัน *
* ตาไม่เห็น ใจก็ไม่เศร้า *
* ติตนเท่าที่ติคนอื่น  ยกโทษคนอื่นเท่าที่จะยกโทษตนเอง *
* ทองมีราคา  การศึกษาหาค่ามิได้ *
* พูดอยู่ริมทาง  ระวังคนในพงหญ้าได้ยิน *
* เมื่อน้ำมันหมด  ตะเกียงก็ดับ *
* ใบไม้เน่า  บำรุงรากอ่อน *
* พูดมาก  ผิดพลาดมาก *
* พระต้องกลับวัด  เหมือนพ่อค้าต้องกลับร้าน *
* คนรวยนับเงิน  คนจนนับปี *
* ถ้าไม่ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์  บทสวดภาวนาต่อองค์พระพุทธก็ไม่มีความหมาย *
* เปลี่ยนเสื้อผ้าได้  แต่เปลี่ยนคนนั้นยาก *
* พิจารณาอดีต   จะเข้าใจอนาคต *
* ความหิวรักษาได้ด้วยอาหาร   ความไม่รู้รักษาด้วยการศึกษา *
  
สุภาษิตทั่วไป
*.ตาไม่เห็น   ไม่เจ็บใจ.*...(สเปน)
*.ไกลตา   ไกลใจ.*...(ตุรกี)
*.โอกาสมาถึง  อย่าปล่อยให้ผ่านไป.*...(ตุรกี)
*.ในทุ่งใช้ตา   ในป่าใช้หู.*...(ลัตเวีย)
*.ฝนเป็นคุณแก่นา  พาโทษแก่ถนน.*...(วีดิช)
*.ทำอย่างที่พระสอน   อย่าทำอย่างที่พระทำ.*...(กรีก)
*.ความสวยตายก่อนอย่างอื่น.*...(อังกฤษ)
*.ถูกอิจฉา   ดีกว่าถูกสงสาน.*...(อังกฤษ)
*.อาวุธที่ดีที่สุดคือการศึกษา.*...(เวลส์)
*.อยู่โดดเดี่ยว  ดีกว่าอยู่กับหญิงชั่ว.*...(อัฟริกา)
*.เหล้าเข้าปาก  ปัญญาตีปาก.*...(ดัชท์) 
*.ดินฟ้าอากาศ ลม ผู้หญิง และโชค เปลี่ยนแปรได้ดังพระจันทร์.*...(ฝรั่งเศส)
*.อดทนเป็นความดีที่ไม่ก่อให้เกิดความอับอาย.*...(ไอร์แลนด์)
*.เหล้าดีและผู้หญิงสวยเป็นยาพิษสองอย่างของผู้ชาย.*...(โรมาเนีย)
*.หญิงสาวไม่เรียบร้อย  อาจเป็นหญิงที่ดี.*...(อังกฤษ)
*.หญิงสาวเหมือนเงา  เดินหนีจะตาม  เดินตามจะหนี.*...(รัสเซีย)
*.หญิงไม่งาม  แต่มีศีลธรรมดี  ดีกว่าหญิงงาม.*...(เวียดนาม)
*.บ้านไม่มีผู้หญิง  เหมือนทุ่งไม่มีน้ำค้าง.*...(เช็คฯ)
   *.หญิงสาวชอบทะเลาะ  มักไม่แต่งงาน.*...(อังกฤษ)