ภาพกิจกรรม
ช่างสมหมาย อรุณศรี ต่อเติมชายคากุฏิไม้น๊อคดาวน์ หลังสงกรานต์ปี2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 233 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-3
( จำนวน 0 รูป / ดู 230 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-2
( จำนวน 0 รูป / ดู 225 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-1
( จำนวน 0 รูป / ดู 166 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 205 ครั้ง )
ต่อเติมกุฏิน๊อคดาวน์ ทำชายคาบังแดด หลังสงกรานต์ปี2564-2
( จำนวน 0 รูป / ดู 181 ครั้ง )
หลังจากต่อเติมห้องน้ำกุฏิน๊อคดาวน์เสร็จ ต่อเติมชายคาบังแดดทิศใต้ หลังสงกรานต์ปี2564-1
( จำนวน 0 รูป / ดู 173 ครั้ง )
หลังจากต่อเติมห้องน้ำกุฏิน๊อคดาวน์เสร็จ ต่อเติมชายคาบังแดงด้านทิศใต้ ช่วงหลังสงกรานต์ปี2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 243 ครั้ง )
กุฏิไม้น๊อคดาวน์ ถวายอุทิศแด่พระผ่าน(จารย์แอ) กิตฺติสาโร กฐินปี2563
( จำนวน 0 รูป / ดู 183 ครั้ง )
กุฏิไม้น๊อคดาวน์.ราคา 190,000บาท กฐินปี2563 ถวายอุทิศแด่พระผ่าน กิตฺติสาโร -1
( จำนวน 0 รูป / ดู 168 ครั้ง )