ภาพกิจกรรม
ช่างสมหมาย อรุณศรี ต่อเติมชายคากุฏิไม้น๊อคดาวน์ หลังสงกรานต์ปี2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 107 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-3
( จำนวน 0 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-2
( จำนวน 0 รูป / ดู 111 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-1
( จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 101 ครั้ง )
ต่อเติมกุฏิน๊อคดาวน์ ทำชายคาบังแดด หลังสงกรานต์ปี2564-2
( จำนวน 0 รูป / ดู 98 ครั้ง )
หลังจากต่อเติมห้องน้ำกุฏิน๊อคดาวน์เสร็จ ต่อเติมชายคาบังแดดทิศใต้ หลังสงกรานต์ปี2564-1
( จำนวน 0 รูป / ดู 95 ครั้ง )
หลังจากต่อเติมห้องน้ำกุฏิน๊อคดาวน์เสร็จ ต่อเติมชายคาบังแดงด้านทิศใต้ ช่วงหลังสงกรานต์ปี2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 115 ครั้ง )
กุฏิไม้น๊อคดาวน์ ถวายอุทิศแด่พระผ่าน(จารย์แอ) กิตฺติสาโร กฐินปี2563
( จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง )
กุฏิไม้น๊อคดาวน์.ราคา 190,000บาท กฐินปี2563 ถวายอุทิศแด่พระผ่าน กิตฺติสาโร -1
( จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง )