สิ่งสำคัญภายในวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ..วัดศรีดอนกลาง (ด้านทิศใต้)
ภาพ..สหัมบดีพรหมทั้งหลายทูลอาราธราธรรมต่อองค์พระพุทธเจ้าหลังจากที่ผ่าน ๔๙ วันของการ..ตรัสรู้แล้ว.. พระพุทธองค์ทรงปริวิตกถึงธรรมที่ทรงบรรลุนั้นว่าเป็นของสูง  ยากที่สรรพสัตว์จะเข้าใจท้าวสหัมบดีพรหมจึงทูลอาราธ  ให้ทรงแสดงธรรม  ดังที่เราปฏิบัติเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน  อันเป็นที่มาของพระคาถาว่า..."พรหมา  จะ  โลกาธิปติ  สหัมปติ ฯลฯ"...
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2556,20:39   อ่าน 1493 ครั้ง