สิ่งสำคัญภายในวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ..วัดศรีดอนกลาง (ด้านทิศตะวันออก)
เจ้าภาพดำเนินการ...
ศ.นพ.สง่า  นิลวรางกูล
ผู้อำนวยการโครงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคไต
โรงพยาบาลศิริราช   กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์...
๑.เพื่อจรรโลงรักษาทางศาสนวัตถุให้มีความเจริญรุ่งเรือง
๒.ให้พุทธศาสนิกชนศึกษาความเป็นมาของประวัติพระพุทธศาสนา ให้เด่นชัดและเข้าใจยิ่งขึ้นทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม
๓.ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งๆขึ้นไป
ตอน..ชนะมาร
ภาพ..กองทัพมาร  นำโดยพระยาสวัสวตีมาร  พร้อมเหล่าเสนามารทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์  อมนุษย์  ที่จะยกทัพเข้ามาทำร้ายพระพุทธองค์  หลังจากที่สำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ณ  โพธิบัลลังก์  แต่ก็ถูกพระธรณีหลั่งอุทกธาราจากมวยผมลงมา  ทำลายกองทัพมารจนยอมแพ้   จากที่ถือศัตราอาวุธจะประหัตประหาร  กลับเป็นถือดอกบัวพนมมือถวายบูชา..

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2556,20:44   อ่าน 2523 ครั้ง