สิ่งสำคัญภายในวัด
พระประธาน ภายในศาลาอุโบสถวัดศรีดอนกลาง (ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด) (อ่าน 1326) 23 ส.ค. 56
พระประธานภายใน อุโบสถวัดศรีดอนกลาง (อ่าน 1425) 23 ส.ค. 56
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ..วัดศรีดอนกลาง (ด้านทิศตะวันออก) (อ่าน 2523) 23 ส.ค. 56
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ..วัดศรีดอนกลาง (ด้านทิศใต้) (อ่าน 1493) 23 ส.ค. 56
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ..วัดศรีดอนกลาง (ด้านทิศใต้) (อ่าน 1358) 23 ส.ค. 56
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ..วัดศรีดอนกลาง (ด้านทิศเหนือ) (อ่าน 1431) 23 ส.ค. 56
ต้นชาด..ภายในวัด (อ่าน 1743) 18 เม.ย. 55
บรรยากาศภายในวัด..ร่มรื่น..เจริญตา..เจริญใจ (อ่าน 933) 18 เม.ย. 55
พระพุทธรูปหินแกะสลัก (อ่าน 791) 18 เม.ย. 55
กุฏิเก่าแก่ อายุ 45 ปีมาแล้ว (อ่าน 772) 18 เม.ย. 55
ประตูวัด-ทิศตะวันออก (อ่าน 736) 18 เม.ย. 55
หอกลอง-หอระฆัง-ซุ้มประตู-1+3 (อ่าน 898) 15 เม.ย. 55
หอกลอง-หอระฆัง-ซุ้มประตู (อ่าน 1043) 15 เม.ย. 55
ประตูวัด-2 (อ่าน 791) 15 เม.ย. 55
ประตูวัด-1 (อ่าน 718) 15 เม.ย. 55