ประเพณีต่างๆ
ฟังเทศน์ทำนองอีสาน(แหล่)..13 มีนาคม 2560-4
ฟังเทศน์ทำนองอีสาน(แหล่)..13 มีนาคม 2560-3
ฟังเทศน์ทำนองอีสาน(แหล่)..13 มีนาคม 2560-2
ฟังเทศน์ทำนองอีสาน(แหล่)..13 มีนาคม 2560-1
เช้าทำบุญตักบาตร..ก่อนฟังเทศน์
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง..บุญผะเหวด 12 มีนาคม 2560-9
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง..บุญผะเหวด 12 มีนาคม 2560-8
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง..บุญผะเหวด 12 มีนาคม 2560-7
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง..บุญผะเหวด 12 มีนาคม 2560-6
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง..บุญผะเหวด 12 มีนาคม 2560-5